marți, 26 iulie 2011

Un poem de Carl Sandburg

din volumul "Versuri", ed. Tineretului, colecția "Cele mai frumoase poezii", traducere și posfață de A. E. Baconsky, pag. 29.

Amurgul bizonilor

Nu mai există bizoni.
Și nu mai există nici cei ce văzură bizonii,
Cei ce văzură turmele lor fără număr
cum treceau pustiind în pulbere
iarba preeriei și-apoi, aplecând
capete negre, băteau din copite
învăluiți de somptuoasa
vâlvătaie-a amurgului.
Nu mai există cei ce văzură bizonii.
Și nu mai există bizoni.

Niciun comentariu: