duminică, 24 martie 2013

Alt poem de Hezy Leskly


JACK

Jack Johnson, îți voi scrie
un poem care să-ți distrugă
sănătatea.
Vreau să te îmbolnăvești, la dracu.
Disprețuiesc sănătatea și boala.
Aurul este la negru.
Ceara este la negru.
Greșelile sunt la negru.
Sănătatea este o oribilă
floare la negru.
Jack Johnson, îți ofer trei daruri neprețuite:
          un telefon stricat
            o agendă ruptă
               cartea mizerabilă a unui poet.
Îți ofer trei daruri neprețuite
pe care mi le-aș fi dăruit mie însumi.

Să te vegheze
          un câine mut,
          Jack Johnson,
          în vecii vecilor.

(din volumul Dragi perverși, Tel Aviv, 1994)

Traducere de G. Daliș